Newsletterit

Dostarczalność w e-mail marketingu

W Newsletterit sam możesz mieć wpływ na to czy Twoje wiadomości będą docierać do skrzynek odbiorców i czy będą skutecznie omijać foldery spamu.

Narzędzie i praktyki jaki umożliwia Newsletterit:

Testy na spam – Sprawdź podatność na uznanie za spam – system testuje wiadomość pod kątem narażenia na uznanie za spam i podpowiada co zmienić w wiadomości by była lepsza.

Cała gama narzędzi do utrzymywania listy w czystości – automatyczne eliminowanie adresów z twardymi odbiciami z list emisyjnych.


O nas

Podnosimy zwykłe newslettery, maile, sms'y do rangi sztuki. Każdy sposób jest dobry by powiadomić naszego klienta o ważnej dla nas sprawie ale sztuka by robić to efektywnie. Chcesz wiedzieć jak to robimy czytaj nasz blog.

Zostańmy w kontakcie